Love your tools = know your tools

Love Your Tools

In onze sector gebruiken we met heel wat gereedschap en machines. Ook al werk je al jaren met kettingzaag, schaafmachine of houtdraaibank, toch moet je altijd opletten. Lees deze tips & tricks!

  • Een nieuw toestel in gebruik? Lees de veiligheidsinstructies vooraf! Misschien kan je een workshop volgen waarin je leert hoe je het toestel op de juiste én veilige manier gebruikt? Vraag zeker na bij je werkgever.
  • Alle gebruikte arbeidsmiddelen op de werkplaats moeten conform zijn met de richtlijn arbeidsmiddelen. Vraag gerust na bij je werkgever of dit voor jouw machine(s) ook het geval is.
  • Geef je toestellen en machines een regelmatige onderhoudsbeurt. Volg daarvoor de voorschriften van de fabrikant en de gebruiksaanwijzing. Ook belangrijke onderdelen of gereedschappen zoals boren, beitels en messen moeten regelmatig geslepen en -waar nodig- vervangen worden.
  • Let erop dat je tijdens controle, reinigen, smeren of herstellen de vergrendelprocedure volgt (lock-out / tag-out). De machine of installatie moet dus volledig uitgeschakeld zijn. Wanneer dit alles achter de rug is, volg dan opnieuw de juiste procedure voor je de machine weer gebruikt.